Sử dụng license Key để kích hoạt gói

Các bước sử dụng Lisence Key để kích hoạt gói Salekit.page

Bước 1: Đăng nhập tài khoản salekit.page

Truy cập vào website https://salekit.page/   bấm "Đăng nhập" hoặc "Sử dụng miễn phí". 

Nếu bạn chưa có tài khoản Salekit.page bạn cần đăng ký ngay để tạo tài khoản và shop để sử dụng.

Bước 2: Tạo Lisence Key

Tạo Lisence Key từ ví đại lý trên Checkout

- Nếu bạn đang có ví đại lý, bạn muốn tạo Lisence Key để kích hoạt cho salekit.page của mình, bạn truy cập vào ví đại lý trên tài khoản Checkout để thực hiện thao tác tạo Key

Lựa chọn gói và thời gian cần sử dụng


- Nếu bạn được cập mã Key để kích hoạt, Lisence Key sẽ có dạng XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Sau khi đã có mã Key rồi bạn cần truy cập qua link kích hoạt https://salekit.page/kichhoat nhập mã License Key và chọn shop muốn áp dụng mã >> chọn KÍCH HOẠT NGAY

Lưu ý: Mỗi Lisence Key chỉ được kích hoạt 1 lần duy nhất. Sau khi kích hoạt xong trạng thái chuyển thành "Đã dùng"

Bước 3: Kiểm tra shop

Sau khi kích hoạt xong, bạn bấm nút đi tới dashboard để kiểm tra lại shop của mình đã được kích hoạt thành công theo đúng gói mình đã chọn.


Tại shop, bạn bấm chi tiết gói để kiểm tra lại thông tin 

Chúc bạn thành công!