Section

Section là một thành phần của page được sử dụng để chia page thành các phần cụ thể và rõ ràng hơn. Mỗi section chứa nội dung riêng biệt và được định dạng theo cách khác nhau để phù hợp với từng nội dung từ đó giúp tổ chức nội dung và tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các dạng nội dung section thường gặp: section giới thiệu về công ty, section cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, section đánh giá khách hàng, v.v.... 

1. Tạo section mới

Bạn nhấn vào +SECTION, tạo section trắng mới hoặc tạo section mới với nội dung từ section mẫu hoặc section đã lưu trước đó trong mục section của tôi.

Tạo section mới từ section mẫu

Tạo section mới từ section đã lưu trong mục section của tôi

2. Thiết kế section

Bạn nhấn vào Cài đặt >> Thiết kế như hình.

Tại đây bạn có thể điều chỉnh kích thước, màu và hình nền, overlay, viền và bo góc... của section. 

3. Cài đặt hiệu ứng cho section

Bạn click vào section >>>> Hiệu ứng

Tại đây, bạn có thể cài đặt đổ bóng và hiệu ứng cho section của mình. 

4. Di chuyển section

Lên trên - xuống dưới là chức năng giúp bạn thay đổi vị trí của 1 section: đẩy section này lên trước section ở trên hay đẩy xuống dưới section hiện tại.

5. Ẩn/nhân bản/xóa section

Bạn có thể tạo thêm 1 section giống hệt section hiện tại bằng cách nhấn vào biểu tượng , nhấn vào biểu tượng để ẩn section hoặc chọn nếu muốn xóa section hiện tại. 

Chúc bạn thành công!