A/B Test

A/B Test là chức năng hiển thị ngẫu nhiên các page con khi khách truy cập vào link page chính, từ đó chủ page có thể đo lường page nào cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng hoặc có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và tập trung chạy page đó, tiết kiệm chi phí quảng cáo, tối ưu hiệu quả cho doanh nghiệp.

Để tạo A/B Test, bạn vào mục Page, tại page muốn tạo A/B Test, bạn nhấn vào dấu + như hình.

Hệ thống sẽ tự động tạo 2 page con có nội dung tương tự như page chính với tên mặc định Variation A Variation B, bạn có thể nhấn vào dấu ... để chỉnh sửa tên, nội dung page, xóa page ...

Tương tự, bạn nhấn vào dấu + để tạo thêm các Variation khác tương tự. Tối đa 1 page chính có thể tạo được 10 page con.

Sau khi đã tạo xong nội dung page chính và các page con, bạn cần Xuất bản các page và gắn tên miền riêng page.

Gắn tên miền riêng cho page bạn xem hướng dẫn Tại đây

Giờ đây, khách truy cập link page chính sẽ hiển thị ngẫu nhiên các page con mà bạn đã cài đặt. 

Chúc bạn thành công!