Thêm & Phân quyền user cho shop

Chức năng này cho phép bạn phân quyền truy cập shop cho các user khác nhau để quản lý với các quyền khác nhau như: Owner, Admin, Editor.

Để phân quyền user khác vào quản lý shop, bạn làm theo các bước sau đây: 

Tại màn hình chính, bạn chọn mục Setting >> User >> Nhập email nhân viên và chọn quyền muốn phân >> ấn Thêm để hoàn tất.

Lưu ý: Email được phân quyền phải là email đã đăng kí tài khoản Salepage.

Các quyền được phân cho nhân viên vào shop bao gồm: 

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu shop, có toàn quyền trong shop

+ Quyền Admin: Có toàn quyền trong shop, trừ xóa Owner

+ Quyền Editor: Có quyền tạo, sửa, xuất bản page

Sau khi phân quyền xong, user cần chọn sang shop được phân quyền để làm việc.

Mỗi shop chỉ có 1 Owner, do đó, bạn không thể phân quyền Owner mà chỉ có thể chuyển quyền Owner cho 1 tài khoản khác (Điều kiện: bạn đang là Owner).

Trường hợp tài khoản Owner của bạn đã bị khóa hoặc bạn không thể truy cập vào tài khoản đó nữa, bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Salepage để thực hiện chuyển quyền Owner.

Chúc bạn thành công!