Tạo & Chỉnh sửa landing page

1. Tạo Landing page

Để tạo landing page, bạn truy cập vào mục Page >> Tạo page mới >> Nhập tên page và tag >> Tạo page. 


Nếu chưa có tag, bạn cần tạo tag trước.

>> Bạn xem hướng dẫn chi tiết tạo và gắn tag cho page Tại đây

Những lần sau đó, ta có 3 cách để tạo 1 landing page mới: 

- Giao diện mẫu: Sử dụng giao diện mẫu có sẵn để tạo nội dung trang landing page. 

Bạn chọn +Tạo Landing Page >> Tạo từ mẫu >> hệ thống chuyển về trang giao diện mẫu, bạn nhấn " sử dụng" tại giao diện mẫu muốn dùng >> nhập tên page >> nhấn Tạo page để lưu lại. 

- Tạo trang mới: Tạo trang landing page trắng rồi thêm/chỉnh sửa nội dung trang. 

- Tải file .lp từ máy tính: Tính năng cho phép bạn tải landing page ở dạng file để chuyển qua lại giữa các tài khoản trong hệ thống Salekit.page. File mặc định có đuôi .lp nên chỉ có thể sử dụng trên nền tảng Salekit.page.

Chi tiết bạn xem hướng dẫn Export/Import landing page

2. Chỉnh sửa landing page

Bạn nhấn vào tên page hoặc chọn dấu ... >> Chỉnh sửa, tại đây bạn sử dụng các đối tượng: Văn bản, Hình ảnh, Video, Form.... để tạo nội dung landing page. 

Giao diện landing page sẽ hiển thị như hình:

Sau khi hoàn thiện nội dung landing page trên giao diện Desktop, chuyển sang giao diện Mobile, bạn nên chọn chế độ "Sắp xếp tự động trên Mobile" trước rồi bắt đầu cài đặt nội dung landing page trên giao diện Mobile. 

3. Lưu landing page

Lưu landing page là lưu lại các chỉnh sửa mà bạn vừa thực hiện trên trang. Các thay đổi này khi ấn lưu sẽ được lưu trên hệ thống và cập nhật khi lần tiếp theo bạn quay lại chỉnh sửa trang.
Bạn bấm nút Lưu ngay ở giao diện cấu hình nội dung trang như hình bên dưới: 
 
 
Lưu ý: Việc Lưu page không làm ảnh hưởng đến trang hiển thị mà khách hàng của bạn đang xem. Nếu muốn chính thức thay đổi nội dung hiển thị tới khách hàng, bạn cần Xuất bản landing page.

4. Xuất bản landing page

Sau khi tạo xong nội dung trang, bạn bấm nút Xuất bản như hình bên dưới: 
 

Một popup hiển thị link dẫn tới trang landing page của bạn, bạn có thể bấm nút Copy để sao chép link đó gửi tới khách hàng. Khi khách hàng truy cập link trang sẽ hiển thị trang bạn đã tạo.

Bạn cũng có thể gắn tên miền riêng cho landing page của mình, chi tiết bạn xem hướng dẫn sau: https://help.salekit.page/domain.html

5. Xem trước landing page

Bạn có thể nhấn vào link page hoặc chọn dấu ... >> Preview để xem hiển thị của trang landing page khi hiển thị với khách hàng.

6. Sửa tên, tag page

Bạn vào dấu ... ở phần danh sách landing page >> chọn Sửa tên, tag >> Nhập tên và tag mới >> nhấn Save để lưu lại. 
 

7. Xóa landing page

Xóa page sẽ xóa hết toàn bộ nội dung của trang, trang sẽ không còn tồn tại trong phần quản lý landing page cũng như khách hàng của bạn không thể truy cập vào trang được nữa.
Để xóa page, bạn bấm nút ... >> Xóa
 

Chúc bạn thành công!