Tạo và gắn tag cho page

Tag (hay còn gọi là Nhãn) như là danh mục, dùng để sắp xếp, phân loại và quản lý các page. Một tag được gắn cho nhiều page, một page cũng có thể thuộc nhiều Tag.

1. Tạo tag 

Bạn vào mục Settings >> Tag >> +Tạo tag mới.

Hệ thống hiển thị popup như hình, bạn nhập tên tag >> nhấn Save để hoàn tất.

2. Chỉnh sửa/xóa tag

Tag sau khi tạo xong sẽ hiện như hình, bạn có thể nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa tag và biểu tượng để xóa tag. 

Lưu ý : Tag muốn xóa không được gắn cho page nào. 

3. Gắn tag cho page

Với page mới, sau khi nhấn vào + Tạo page mới >> chọn hình thức tạo page mới (giao diện mẫu/ tạo trang mới/ tải file .lp từ máy tính) >> tại popup như hình, bạn chọn tag muốn gắn cho page >> nhấn Tạo page để hoàn tất.

Với page đã tạo trước đó, muốn gắn thêm tag cho page, bạn chọn vào dấu …. >> Sửa tên, tag >> chọn tag >> nhấn Save để hoàn tất.

4. Lọc và quản lý page theo tag

Cách 1: Bạn vào mục Sale page >> tên tag >> chọn tag muốn lọc >> Tìm, hệ thống sẽ hiển thị các page được gắn tag tương ứng.

Cách 2: Bạn vào mục Settings >> Tag >> tại tag muốn lọc, ô Page sẽ hiển thị số lượng page của shop đang được gắn tag đó, bạn nhấn vào số lượng để xem danh sách các page. 

Chúc bạn thành công!