Nhân bản landing page

Nhân bản landing page giúp bạn tạo ra một landing page mới với nội dung có sẵn được copy từ landing page cũ. 2 page này độc lập với nhau, việc chỉnh sửa page này sẽ không ảnh hưởng đến page kia.

Để nhân bản, bạn bấm vào dấu ... >> Nhân bản

Trang landing page mới sau khi nhân bản sẽ nằm trên đầu danh sách với tên theo dạng: tên Salekit.page-copy 
 
Bạn có thể cấu hình nội dung mới cho landing page này bằng cách bấm vào dấu ... >> Chỉnh sửa 
 
 
Chúc bạn thành công!