Kích hoạt tính năng Affiliate cho landing page

Với landing page trên Salekit.page, bạn có thể tự động thiết lập affiliate cho landing page của mình, ghi nhận những khách hàng vào từ link giới thiệu của từng cộng tác viên. 

Hệ thống sẽ tự động ghi nhận mã affliate trong vòng 30 ngày theo cơ chế lastclick, bạn chỉ cần thêm ?ref=ma-affiliate vào đường dẫn xuất bản landing page làm Affiliate. 

Chi tiết bạn làm theo hướng dẫn sau: 

1. Tạo landing page làm affiliate

Chi tiết tạo và quản lý landing page, bạn xem Tại đây

2. Tạo mã affiliate cho từng cộng tác viên (CTV)

Bạn tiến hành tạo mã affiliate cho từng CTV một cách thủ công bằng cách thêm ?ref=ma-affiliate vào sau đường dẫn đã xuất bản.

Ví dụ, landing page của bạn có đường dẫn là https://demo1.abc/ và CTV có mã affiliate là ctvA, bạn thêm ?ref=ctvA vào đuôi link landing page khi xuất bản ~ https://demo1.abc/?ref=ctvA.

Khi khách hàng truy cập link landing page trên và điền thông tin form, hệ thống sẽ tự động ghi nhận affiliate của ctvA. 

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tự động lưu cookies trong vòng 30 ngày và theo cơ chế last click - ghi nhận cho click cuối cùng vào link được giới thiệu, tức là trường hợp khách hàng click vào landing page của ctvA chưa mua hàng sau đó truy cập vào landing page của ctvB mua hàng thì ctvB sẽ được tính là người giới thiệu. 

Chúc bạn thành công!