Cài đặt mô tả trang SEO và Social

Cài đặt SEO và Social giúp cải thiện vị trí của landing page trong kết quả của các công cụ tìm kiếm, tăng lượng truy cập và nâng cao chất lượng lưu lượng truy cập đến page, tăng khả năng chuyển đổi người dùng thành khách hàng. 

Để cài đặt SEO và Social, bạn vào Chỉnh sửa page >> Cài đặt ( biểu tượng ) >> SEO và Social

Hệ thống hiển thị một popup như hình: 

Bạn điền các thông tin :

  • Tiltle: Tiêu đề trang, tối đa 70 ký tự
  • Description: Mô tả trang, tối đa 160 ký tự
  • Keywords: Từ khóa về trang, từ khóa nên ngắn gọn, liên quan đến sản phẩm và doanh nghiệp để được tối ưu nhất
  • Hình ảnh khi chia sẻ: Hình ảnh sẽ hiển thị kèm link page khi bạn chia sẻ link page qua tin nhắn hay trên mạng xã hội.

  • Favicon Image: Icon sẽ hiển thị trên trình duyệt khi truy cập landing page, bạn nên sử dụng ảnh vuông, kích thước 32px*32px. Dưới đây là một số ví dụ về ảnh favicon:

  • Canonical URL: Sử dụng trong trường hợp một page có nhiều URL khác nhau để truy cập cùng một nội dung, khi đó Canonical Url sẽ được sử dụng để chỉ định phiên bản ưu tiên của page, nhằm tránh việc các công cụ tìm kiếm xem những URL này là các trang khác nhau, dẫn đến việc phân tán giá trị SEO của page.
  • Sử dụng Layziload: Giúp tăng tốc độ tải page, cải thiện trải nghiệm người dùng 
  • Googlebot chỉ mục: Khi Google Bot chỉ mục một landing page, Google sẽ thu thập các thông tin trên page đó, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Google và sử dụng để tạo ra các kết quả tìm kiếm phù hợp cho người dùng.

Sau khi hoàn tất thông tin cài đặt SEO và Social, bạn nhấn Đóng popup cài đặt>> Xuất bản page để cập nhật các cài đặt cho landing page. 

Chúc bạn thành công!