Box

Đối tượng Box dùng để thêm hình hộp vào landing page, giúp bạn tạo khung/ nền làm nổi bật các đối tượng khác.
 
Tại giao diện cấu hình nội dung trong landing page, bạn bấm chọn đối tượng Box ở thanh menu bên trái màn hình.
 
 
- Điều chỉnh kích thước box
Bạn có thể điều chỉnh kích thước hộp bằng cách co kéo các góc hộp hoặc thay đổi thông số trong ô Kích thước.
 
 
- Cài đặt màu và hình nền cho box

Bạn chọn Cài đặtMàu và hình nền, Hiện có 3 lựa chọn để đổi nền cho đối tượng Box: 

Lựa chọn 1: Cài Màu cơ bản làm nền cho Box, bạn chọn Màu cơ bản >> chọn màu >> nhấn ra ngoài đối tượng để lưu.  

Lựa chọn 2: Cài Hình ảnh làm nền cho Box, tại ô Màu và hình nền >> chọn kiểu: Hình ảnh >> Ảnh >> bạn có thể nhấn vào biểu tượng ảnh >> Chọn ảnh từ kho ảnh hoặc nhập link ảnh để sử dụng. 

Lựa chọn 3: Cài Gradient làm nền cho Box. Tại ô Màu và hình nền >> chọn kiểu : Gradient >> kiểu (Linear: Thẳng hàng hoặc Radial: Xuyên tâm) >> Chọn mẫu gradient >> nhấn ra ngoài đối tượng để lưu. 

- Overlay - một hoặc nhiều lớp màu đè lên trên màu nền box
 
 
- Cài đặt viền & bo góc cho box 
 
 
- Cài đặt hiệu ứng cho box
Bạn click vào box >> >> Hiệu ứng
Tại đây bạn có thể cài đặt đổ bóng và hiệu ứng cho box của mình. 
 
- Nhân bản box
Bạn click vào box >> chọn
 
 
- Xóa box
Bạn click vào box >> chọn
 
 
Chúc bạn thành công!