Cài đặt trang

Tính năng Cài đặt trang cho phép bạn cấu hình thiết lập cho toàn bộ landing page. 

Bạn vào Chỉnh sửa page >> Cài đặt (biểu tượng ) >> Cài đặt trang: 

Bạn cấu hình thiết lập toàn trang :

  • Font chữ chung cho toàn trang: Sau khi cài đặt, các đối tượng tiêu đề hay văn bản trong page đều mặc định sử dụng font chữ đã được chọn. 
  • Màu và hình nền được chọn sẽ áp dụng cho toàn trang landing page. Hiện có 4 kiểu nền để bạn lựa chọn: Màu cơ bản, Hình ảnh, Video hoặc Gradient. 
  • Kích thước Desktop: Bạn có thể chọn khung thiết kế 1200px hoặc 960px
  • Kích thước Mobile: Bạn có thể chọn khung thiết kế 420px hoặc 360px
  • Chế độ Mobile Only: Cho phép bạn chỉ thiết kế trên giao diện mobile và tắt giao diện desktop, từ đó tiết kiệm thời gian thiết kế các landing page mà tệp khách hàng hướng đến là những người chủ yếu truy cập từ điện thoại. Khi khách hàng truy cập page trên máy tính, màn hình sẽ hiển thị bé lại bằng khung hình điện thoại. 

Chúc bạn thành công!