Gắn tên miền riêng cho Landing page

Khi tạo landing page trong Salekit.page, link page sẽ mặc định ở dạng: https://salekit.page/abc/.... Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi link page từ địa chỉ tên miền của salekit.page sang tên miền doanh nghiệp của bạn (ví dụ https://abc.lead.vn/xyz/.....). 

Để gắn tên miền vào landing page, bạn cần thực hiện các bước dưới đây: 

Bước 1: Khai báo tên miền

Bạn click vào mục Domain >> +Tên miền mới 

Tại popup hiển thị, bạn nhập tên miền của doanh nghiệp và bấm Thêm để lưu tên miền.

Bước 2: Cấu hình các bản ghi trong quản trị tên miền

Bạn cần trỏ tên miền về máy chủ Salekit.page bằng cách tạo các bản ghi dưới đây trong quản trị tên miền. Bạn có thể nhờ bên đơn vị cung cấp tên miền hỗ trợ thêm các bản ghi. 

Lưu ý:

  • Bạn có thể dùng tên miền phụ (subdomain) trỏ về Salekit.page thay vì tên miền chính (domain)

Bước 3: Xác minh tên miền và bật SSL

Sau khi đã trỏ tên miền về máy chủ của Salekit.page, bạn quay trở lại mục Domain để xác thực tên miềnbật SSL.

Lưu ý: SSL sẽ được hệ thống kích hoạt trong vòng 1h kể từ khi kích hoạt.

Bạn cũng có thể xóa tên miền khỏi hệ thống bằng cách click vào dấu ... ở cuối dòng >> Xóa.

Bước 4: Gắn tên miền vào page

Sau khi đã thêm tên miền và xác thực tên miền thành công, bạn có thể xuất bản landing page với tên miền này.
 
Bạn vào chỉnh sửa landing page, chọn Xuất bản >> Tên miền riêng >> Chọn domain cần gắn >> Nhập phần tiếp sau của link (nếu có) >> Xuất bản lại 
Lưu ý : Ô “Enter link” bạn cần nhập tên link dạng viết liền không dấu hoặc cách nhau kí tự "-". Ví dụ : pagetest hoặc page-test

Link page sau khi gắn tên miền riêng sẽ có dạng: https://domain/Enter link

Ví dụ: https://salepage.danglinh.vn/blackfriday

Chúc bạn thành công!